Published:  2018-07-01

Hersenactiviteit tijdens een paniekaanval

Authors:  Hector Guevara, Daniel Keeser, Sonja Verhagen-Schouten, M Stobbe-Meijers, Vincent Promes, Jan Deijen, Hessel Engelbregt

Tags: 

Go to source (DOI)

De heer V. (V.) lijdt sinds zijn jeugd onder een specifieke fobie met paniekstoornis. De paniek start wanneer hij de grenzen van zijn woonplaats bereikt, onafhankelijk van het type vervoer waarmee hij reist. Ook speelt de bestemming geen rol in het ontstaan of de ernst van de paniekaanval. Tijdens een autorit die een paniekaanval uitlokte zijn EEG opnames gemaakt. bèta activiteit (van 13-30 Hz.) bleek over grote delen van de cortex toe te nemen tijdens de paniekaanval. Verder was sprake van relatief plotselinge afname van delta en theta activiteit (1-8 Hz) over vrijwel de gehele cortex tijdens de paniekaanval.